Nike Move To Zero

Nike “Move to Zero” algatuse eesmärgiks on vähendada keskkonnamõju. Ettevõte töötab aktiivselt nulljäätme ja nullsüsiniku tarneahela loomise kallal ning pidevalt muudetakse seda, kuidas brändi tooteid tarnitakse, töödeldakse ja toodetakse.

Projekti eesmärgiks on seista selle eest, et nii praegu, kui ka tulevikus spordiksime kõik jätkusuutlikult.

Nike on selgelt välja öelnud oma teadusel põhineva globaalse eesmärgi 2030. aastaks – vähendada oma süsinikjalajälge 30% võrra kogu oma tarneahelas. Nike partnerina saame tegutseda mitmel suunal:

Suurendame jätkusuutlike toodete osakaalu (nt Move to Zero kollektsiooni tooted) oma tootevalikus, alustades Nike esinduskauplustest

Harime oma tiimiliikmeid ja samuti kliente toodete jätkusuutlikkuse elementidest ja võimalustest, samuti toote pikemast kasutusajast

Jalajälg grupi jätkusuutlikkusest

Jalajälg grupi suur visioon on alati olnud teha rohkem kui lihtsalt tegeleda ettevõtlusega. Esimestest tegutsemispäevadest alates on meie eesmärk olnud muuta traditsioonilist „maaletooja lihtsalt müüb toodet“ lähenemist. Saime kiiresti aru, et pikaajaline jätkusuutlik edu saab olla saavutatud ainult läbi turu pideva arendamise ja ehitamise. Läbi spordi inspiratsiooni, tarbijate harimise ning ausate ja läbipaistvate äritegevuse põhimõtete.

Oma esimesed jätkusuutlikkuse teekonna olulised sammud oleme me juba teinud, et muuta üheskoos maailm paremaks:

Usume spordi jõusse ja mõjusse. Usume, et sport loob inimestele parema maailma, kus elada.

Inimesed on olulised ning inimesed teevad plaanid teoks.

Juba aastaid oleme me investeerinud innovaatilistesse lahendustesse, et säästa energiat ning muid planeedi piiratud resursse – soovime selles valdkonnas tulevikus rohkem ära teha ja eeskuju näidata.

Oleme uhked seni tehtud sammude üle, kuid see on alles algus. Jääme endale alati esitama väljakutseid teha veel paremini, teha veel rohkem.

 

Meie jätkusuutlikkuse raport

Oleme uhked, et 2020-2021 on esimene majandusaasta kui Jalajälg AS alustas oma jätkusuutlikkuse alast raporteerimist. Selle sammuga soovime anda läbipaistva ülevaate meie ettevõtlusest, töötajate, keskkonna ja ühiskonnaga seotud tegevustest eesmärgiga täita endale seatud ootused ning ühildada need äritegevuse strateegiliste prioriteetidega. Raportist leiab nii edulugusid kui ka väljakutseid, mida oleme oma jätkusuutlikkuse teekonnal kohanud. Raport sisaldab jätkusuutlikkuse arenduseesmärke, strateegiat ja ka tegevusplaani kuni 2030. aastani.

 

Tutvu lühiraportiga siin